Nyitóoldal
E-mail címem:

Jelszavam:


Elfelejtettem jelszavam!


A kosár üres!

Adatvédelem

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 85. § (1)Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Chipland Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

· Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

· Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a XY.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője a Chipland Kft. székhelye: 3530, Miskolc, Rákóczi u. 14.


2. A kezelt adatok köre
Az adatkezelő megrendelőivel kapcsolatban az ügyfél neve, lakcíme vagy munkahelyi címe,telefonszáma, e-mail címe, a megrendelés adatai (megrendelt termék, a fizetés adatai, a szállítás helye).


3. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


4. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

5. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Chipland Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.


6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

7. Adattovábbítás
Személyes adatokat a 5. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az 
adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik
az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak 
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések 
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban 
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az 
adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A 
tájékoztatás a Chipland Kft. 3530, Miskolc, Rákóczi u. 14  TEL:20/800-1111 címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak 
helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve 
tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása 
ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési 
célból felhasználják, név- és lakcímadatait az adatkezelő a jövőbeni 
adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.

9. Jogérvényesítési lehetőségek: Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el

http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: chipland@chipland.hu

Postai úton: Chipland Kft 3530, Miskolc, Rákóczi u. 14

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Ajánlati kötöttség:

Amennyiben a szolgáltató által küldött megrendelést visszaigazoló e-mail az igénybevevőhöz legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az igénybevevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A chipland.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A portal bármely részét kimásolni, nyilvánossághoz közvetíteni a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon tilos.

A kiadó korlátlan engedélyt ad a közölt hírek címeinek és összefoglalóinak átvételére, a közölt információk átvételekor a hírek forrásának (chipland.hu) feltüntetése kötelező!

A szállítási feltételeket és a vásárlás leírását a Szállítási Feltételek menüpont tartalmazza.

Cégadatok

Cégnév: Chipland Kft.

Székhely: 3530, Miskolc, Rákóczi u. 14

Adószám: 11441346-2-05

Közösségi adószám: HU11441346

Cégjegyzékszám: 05-09-005164

E-mail cím: chipland@chipland.hu

 

Jogi Közlemény:

A weboldalon feltüntetett linkek (melyek egy másik weboldalra vezetik át a Felhasználót) törvényi követelményeknek való megfelelését, a feltüntetett információk jogszerűségét a Chipland Kft nem köteles vizsgálni és ennek megfelelően felelősségre sem vonható.

A másik weboldalon feltüntetett törvénysértő tartalmak miatt, a másik weboldal üzemeltetője vonható felelősségre a hatályos jogszabályok értelmében.

 

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: fps webügynökség kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telephely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telefonszám: +36/20-282-0304
Postázási cím: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
E-mail: akta@fps.hu